Artysta.pl na Facebooku

X KONKURS KOMPOZYTORSKI IM. TADEUSZA OCHLEWSKIEGO

mat.org.
Tegoroczny X Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego dedykowany jest Wojciechowi Kilarowi w 80. rocznicę urodzin. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 lipca 2012 roku. Przedmiotem konkursu jest oryginalna kompozycja na orkiestrę smyczkową.
REGULAMIN KONKURSU1. Przedmiotem konkursu jest oryginalna kompozycja na orkiestrę smyczkową.

2. Uczestnikami konkursu mogą być kompozytorzy narodowości polskiej, którzy na dzień 31 grudnia 2011 r. nie ukończyli 30. roku życia.

3. Uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu tylko jedną kompozycję swojego oryginalnego autorstwa.

4. Czas trwania utworu: do 15 minut.

5. Nadesłany utwór nie może być wcześniej wydany w żadnej formie, wykonany publicznie ani nagrodzony na innym konkursie kompozytorskim.

6. Uczestnik konkursu dostarcza kompozycję w formie wydruków komputerowych z programu do składu nut. Dopuszcza się również dołączenie płyty z nagraniem kompletnego utworu. Przesłane prace nie podlegają zwrotowi.

7. Harmonogram konkursu jest następujący:

 ogłoszenie konkursu: kwiecień 2012;

 nadsyłanie prac: do 31 lipca 2012;

 posiedzenie jury, ogłoszenie wyników: wrzesień 2012;

 wręczenie nagród i wykonanie nagrodzonych prac: listopad-grudzień 2012.

8. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

9. Kwalifikacji i oceny prac dokona jury konkursu. Skład Jury zostanie podany na stronie internetowej PWM do dnia 31. lipca 2012.

10. Jury przyzna I miejsce w konkursie oraz jedno wyróżnienie. Decyzje Jury są ostateczne.

11. Jury zastrzega sobie prawo nie przyznania pierwszego miejsca lub wyróżnienia.

12. Nagrody:

 wydanie przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne wyłonionych przez Jury kompozycji,

 profesjonalne wykonanie publiczne nagrodzonych kompozycji,

 nagrody rzeczowe w postaci publikacji PWM o wartości 1000 zł (I miejsce) i 500 zł (wyróżnienie).

14. Konkurs jest tajny.

15. Nadsyłane prace winny być oznaczone kodem (godłem) i posiadać dołączoną kopertę z imieniem, nazwiskiem i adresem uczestnika konkursu oraz kserokopią dowodu osobistego potwierdzoną podpisem uczestnika konkursu.

16. Zgłoszenia należy wysyłać na adres:

Dział Promocji

Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA

al. Krasińskiego 11 a

31-111 Kraków

z dopiskiem „Konkurs kompozytorski”

nie później niż do 31 lipca 2010 (decyduje data stempla pocztowego).

17. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.Tadeusz Ochlewski (1894-1975), skrzypek, pedagog, wydawca muzyczny. Początkowo występował jako skrzypek i solista zespołów kameralnych. Powołał zespół muzyki dawnej "Trio Sonata", był współzałożycielem Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Muzyki (1926) oraz Towarzystwa Wydawniczego Muzyki Polskiej (1928). W latach 1934-1939 kierował sekcją Organizacja Ruchu Muzycznego (ORMUZ), stawiającą sobie za cel upowszechnienie muzyki. W 1945 stworzył w Krakowie Polskie Wydawnictwo Muzyczne i kierował nim do 1964 roku. W 1964 założył zespół muzyki dawnej "Con moto ma cantabile", który prowadził do roku 1975.Więcej informacji o konkursie na stronie:

http://www.pwm.com.pl/konkurs_kompozytorski.htmlPortal Artysta.pl objął patronatem X Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza OchlewskiegoDodał: Artysta.pl

Czwartek 12 lipca 2012 15:44

Ilość odsłon: 1841

Ocena: 0 (Głosów: 0)
Zaloguj się aby móc głosować.

Komentarze

Nie znaleziono komentarzy

Promowane miejsca
Filharmonia Wrocławska im. Witolda Lutosławskiego
Filharmonia Wrocławska im. Witolda Lutosławskiego
Filharmonia oferująca szeroki repertuar, zarówno w wykonaniu własnego zespołu jak i gości z...

dolnośląskie / Wrocław

Zbiornik Kultury
Zbiornik Kultury
Młoda kultura potrzebuje przestrzeni. Zanim zdefiniują się hierarchie, zanim usankcjonują się...

małopolskie / Kraków

Old Timers Garage
Old Timers Garage
Klub prezentujący koncerty na żywo i na najwyższym poziomie. Utrzymany w klimacie...

śląskie / Katowice

Teatr Lalek Pleciuga
Teatr Lalek Pleciuga
Teatr Lalek PLECIUGA jest miejską instytucją kultury, która od 1953 roku prężnie funkcjonuje...

zachodniopomorskie / Szczecin

Meskalina
Meskalina
Tu songwriterzy czarują publiczność, jazzmani przypominają o dekadach dekadencji, a laptopowi...

wielkopolskie / Poznań