Artysta.pl na Facebooku
Jakub Pieleszek, "Obrazo-obiekty" - wystawa

Jakub Pieleszek, "Obrazo-obiekty" - wystawa

Niedziela 11 grudnia 2011 - Niedziela 8 stycznia 2012
Miejsce: Wozownia
Miasto: Toruń
Ulica: Rabiańska 20
Województwo: kujawsko-pomorskie
   
Ilość odsłon: 969
W istniejących formach komunikacji, w których uczestniczymy poprzez oddziaływanie reklamy, znaku, koloru i formy komunikacja międzyludzka stała się bardzo rozbudowana i często niejednoznaczna. Wielowątkowość i siła przekazu informacji wymusiła pewnego rodzaju syntezę, która w założeniu ma w jeszcze szybszy sposób dotrzedo odbiorcy. Czasem możemy poczuć się zagubieni, a wręcz zdezorientowani z powodu docierających do nas informacji, które stały się niejasne, nieczytelne, a wręcz obce.
Budowane przeze mnie obrazy są cytatami, wyrywkami informacji, których zapis wydawać się może dość lapidarny. Towarzyszą temu silne emocje związane z selekcją wybranych zjawisk, najsilniej oddziaływujących poprzez; reklamę, znak, typografię, komiks. Nie jest to jednak forma afirmacji otaczającej mnie rzeczywistości lecz szczerego opisania zjawisk wywołujących często skrajne emocje. Tak wiec problematyka związana z tematem stała się wielopłaszczyznowa, często niejednoznaczna, a wręcz skomplikowana. Tu rozpoczyna się subtelna gra z odbiorcą-konsumentem, który stając przed obrazem próbuje odczytać jego treść. Okazuje się jednak, że informacja, znak, symbol oderwane od produktu stają się całkowicie abstrakcyjne i zaczynają tworzyć zupełnie inne konotacje. Można powiedzieć, że odkrywam ten język poprzez opisanie i znalezienie odpowiedniej formy malarskiej, która pozwoli mi zbudować czytelny kontekst otaczającego mnie zjawiska. Jako krytyczny obserwator, a zarazem konsument staram się wprowadzić pewnego rodzaju dyskurs pomiędzy tym, co mnie otacza, a językiem mojej artystycznej wypowiedzi.
Szukając obrazu, który staje się znakiem nie sposób pominąć wątku ludowego. Związki sztuki ludowej i nowoczesnej są wielopłaszczyznowe, a przykłady ich korelacji można mnożyć bez końca. Dotyczą one zarówno aspektów wizualnych, jak i środków formalnych. Ludowość posługująca się pierwotną i najbardziej szczerą formą wypowiedzi, dotyka w sposób bezbłędny języka naszej cywilizacji. Posługując się przykładem wycinanki ludowej możemy zaobserwować, że łączy ona w sobie wszystkie zagadnienia sztuki nowoczesnej: ekspresję wyrazu, oszczędność formy, siłę oddziaływania poprzez kolor, pojęcie znaku w rozumieniu ideograficznym. Właśnie dlatego wątek ludowości stanowi dla mnie niesamowicie istotny i bliski mi obszar inspiracji, który w coraz silniejszy sposób łączy się z językiem popkultury, reklamy oraz z designem. Mój najnowszy projekt odsłania nie tylko inspirację sztuką ludową, lecz jest próbą znalezienia wzajemnych zależności. To, co w ludowości najsilniej epatujące, to bliski związek człowieka z naturą.
Współczesny człowiek, żyjący w miejskiej dżungli zupełnie inaczej buduje relacje z otaczającą go rzeczywistością. To właśnie stało się kluczem i inspiracją do szukania obrazo-obiektu, który w najczystszy sposób będzie oddziaływał poprzez; znak, formę i kolor na współczesnego odbiorcę. Sfera ludowości oraz reklamy wydają się być bardzo różne od siebie oraz zagrażające sobie nawzajem. Jednak jest coś uniwersalnego i globalnego w każdej z nich, coś transkulturowego, co jest czytelne dla każdego człowieka niezależnie od pochodzenia, czy wyznania.


Jakub Pieleszek studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu i ASP w Gdańsku, na Wydziale Malarstwa. Dyplom w 2006 roku w pracowni prof. Henryka Cześnika, Pracowni Intermedialnej prof. Witosława Czerwonki oraz w Pracowni Rysunku dr hab. Piotra Józefowicza. Od 2007 roku jest asystentem w pracowni malarstwa i rysunku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem, instalacją, rzeźbą, dźwiękiem, filmem – przestrzeń różnych mediów daje mu dużą swobodę artystycznej wypowiedzi. Uczestniczył w wielu akcjach artystycznych, był członkiem grupy PRG_art, działającej Kolonii Artystów w Stoczni Gdańskiej, prezentował twórczość na wystawach indywidualnych i zbiorowych,
Najnowszy projekt artysty poświęcony jest pasji kolekcjonowania, a w jego skład wchodzą cykle obrazów i obiektów, które autor począwszy od 2005 roku nieustannie rozbudowuje. W Wozowni Pieleszek pokaże projekt inspirowany sztuką ludową, który stanowi jednocześnie dla artysty punkt wyjścia do poszukiwania związków i wzajemnych zależności pomiędzy sztuką ludową i sztuką nowoczesną.

Dodał: Artysta.pl Niedziela 11 grudnia 2011 18:05

-

Ocena: 0 (Głosów: 0)
Zaloguj się aby móc głosować.

Osoby biorące udział

Nie znaleziono bioracych udziału w imprezie
Nie znaleziono wybierających się na imprezę

Komentarze

Nie znaleziono komentarzy

Promowane miejsca
Zbiornik Kultury
Zbiornik Kultury
Młoda kultura potrzebuje przestrzeni. Zanim zdefiniują się hierarchie, zanim usankcjonują się...

małopolskie / Kraków

Filharmonia Wrocławska im. Witolda Lutosławskiego
Filharmonia Wrocławska im. Witolda Lutosławskiego
Filharmonia oferująca szeroki repertuar, zarówno w wykonaniu własnego zespołu jak i gości z...

dolnośląskie / Wrocław

Meskalina
Meskalina
Tu songwriterzy czarują publiczność, jazzmani przypominają o dekadach dekadencji, a laptopowi...

wielkopolskie / Poznań

Teatr Lalek Pleciuga
Teatr Lalek Pleciuga
Teatr Lalek PLECIUGA jest miejską instytucją kultury, która od 1953 roku prężnie funkcjonuje...

zachodniopomorskie / Szczecin

Old Timers Garage
Old Timers Garage
Klub prezentujący koncerty na żywo i na najwyższym poziomie. Utrzymany w klimacie...

śląskie / Katowice