Artysta.pl na Facebooku

Międzynarodowe Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej - Gdynia 2013 ZGŁOSZENIA

2013-03-01 - 2013-05-20

VII Międzynarodowe Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej – Gdynia 2013 jest konkursem organizowanym
dla artystów profesjonalnych z kraju i zagranicy. Celem biennale jest zorganizowanie przeglądu współczesnych możliwości kreacji artystycznej w różnych technikach stosowanych w malarstwie i tkaninie unikatowej, wyłonienie najlepszych prac i pokazanie ich mieszkańcom Gdyni, Trójmiasta i turystom na wystawie pokonkursowej w Muzeum Miasta Gdyni.

REGULAMIN

1. W VII Międzynarodowym Biennale mogą wziąć udział wyłącznie artyści profesjonalni - absolwenci uczelni artystycznych /z wyłączeniem licencjatu/ oraz członkowie ZPAP z kraju i zagranicy.

2. Do konkursu można zgłosić do dwóch prac z malarstwa i do dwóch z tkaniny – nienagrodzonych, wykonanych w ciągu ostatnich dwóch lat.
Minimalny wymiar prac 100 x 70 cm, maksymalny 300 x 200 cm, a 250 x 200 cm dla prac bez możliwości złożenia.
Wyłącza się instalacje multimedialne. Maksymalny ciężar dla prac z zagranicy nie może przekraczać 14 kg
wraz z opakowaniem.

3. Kwalifikacja prac odbędzie się na podstawie nadesłanych fotosów prac na nośnikach cyfrowych (CD)
w wersji poglądowej o wielkości do 1500 pix na dłuższym boku i rozdzielczości 72 dpi w formacie JPG.
Do druku katalogu prosimy załączyć wersję w kolorze CMYK o wielkości do 2126 pix na dłuższym boku w formacie TIFF bądź JPG, o rozdzielczości 300 dpi. Płytka CD musi być dokładnie opisana: imię, nazwisko autora, tytuły prac.
Fotosy muszą być bardzo dobrej jakości: kolor, ostrość, kontrast - gdyż zostaną wykorzystane (nieodpłatnie)
jako ilustracje do druku katalogu. Prace muszą być fotografowane na neutralnym tle. Nośniki (CD) z fotosami nie będą odsyłane. Prosimy również o przesłanie cyfrowej fotografii legitymacyjnej twarzy autora i notki biograficznej w wersji elektronicznej (około 50 słów).

4. Do karty zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty w wysokości:
artyści z kraju: 100,- PLN za prace z jednej dziedziny
Kredyt Bank w Gdyni 94 1500 1881 1218 8004 9706 0000

artyści z zagranicy: 100,- EURO za prace z jednej dziedziny
Kredyt Bank w Gdyni PL31 1500 1881 1218 8007 4955 0000 KRDBPLPW

Wpłaty zostaną przeznaczone na cele organizacyjne oraz wydanie katalogu i nie podlegają zwrotowi
w przypadku nie zakwalifikowania na wystawę. W koszt wpłaty od artystów z zagranicy wliczony jest koszt wysyłki zwrotnej Pocztą Polską.

5. Prace dostarczone na konkurs muszą być oprawione i przygotowane technicznie do zawieszenia.
Opis pracy i sposób jej ekspozycji powinien być podany w karcie zgłoszenia.
Każda praca musi mieć:
- zawieszki
- metryczkę identyfikacyjną mocno umocowaną na odwrocie
- metryczka ma zawierać: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania, wartość.
Prace bez metryczki identyfikacyjnej, wypełnionej i podpisanej karty uczestnictwa, bez pokwitowania wpłaty (kserokopia) nie będą przedstawiane do oceny jury. Niedopełnienie tych warunków eliminuje pracę z udziału
w konkursie.

Do dnia 20.05.2013 r. należy przesłać kartę uczestnictwa (wypełnioną i podpisaną) z płytami CD plus kserokopię dowodu wpłaty na adres:

VII MBMiTU – Gdynia 2013
Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART
ul. Wojewódzka 7
81-437 GDYNIA
6. Organizatorzy przewidują dwa etapy konkursu:

Etap 1 - 24.05.2013 r. Jury wybierze podstawie nadesłanych fotosów prace do konkursu finałowego.
Finaliści zostaną poinformowani o wyniku obrad i poproszeni o przysłanie prac lub dostarczenie ich osobiście.

5- 6. 09.2013 r. Dostarczanie prac na wystawę na adres: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1

Etap 2 - 11.09.2013 r. W drugim etapie Jury dokona ostatecznego przeglądu prac, rozdzieli nagrody
i wyróżnienia. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. Wynik obrad Jury zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej http://www.eraartprofile.pl, a autorzy powiadomieni pocztą elektroniczną
lub telefonicznie.

14.09.2013 Wernisaż i gala wręczenia nagród.

7. 15.09. - 3.11.2013 r. Wystawa pokonkursowa w Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1

8. 5 - 6.11.2013 r. Prace należy odebrać osobiście z Muzeum Miasta Gdyni w godz. 10.00 - 16.00

9. 6 - 8.11.2013 r. Wysyłka prac. Zapytania prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres stowarzyszenia: galeria.era-art@wp.plImię: brak
Nazwisko: brak
Telefon: brak
Adres e-mail: galeria.era-art@wp.pl
Strona www: http://eraartprofile.pl/eraartprofile/

Dodał: Artysta.pl Czwartek 21 marca 2013 15:02

Promowane miejsca
Meskalina
Meskalina
Tu songwriterzy czarują publiczność, jazzmani przypominają o dekadach dekadencji, a laptopowi...

wielkopolskie / Poznań

Zbiornik Kultury
Zbiornik Kultury
Młoda kultura potrzebuje przestrzeni. Zanim zdefiniują się hierarchie, zanim usankcjonują się...

małopolskie / Kraków

Old Timers Garage
Old Timers Garage
Klub prezentujący koncerty na żywo i na najwyższym poziomie. Utrzymany w klimacie...

śląskie / Katowice

Filharmonia Wrocławska im. Witolda Lutosławskiego
Filharmonia Wrocławska im. Witolda Lutosławskiego
Filharmonia oferująca szeroki repertuar, zarówno w wykonaniu własnego zespołu jak i gości z...

dolnośląskie / Wrocław

Teatr Lalek Pleciuga
Teatr Lalek Pleciuga
Teatr Lalek PLECIUGA jest miejską instytucją kultury, która od 1953 roku prężnie funkcjonuje...

zachodniopomorskie / Szczecin